+32 484 43 03 05 karin.ferfers@belgacom.net

Wat we doen

Integer en geweldloos communiceren

 

Communicatie kleurt op verschillende manieren de kwaliteit van onze relaties. Wij bepalen zelf die kleur.

Er sluipt nogal eens een interpretatie of oordeel in, dit kan leiden tot een mis -verstaan : thuis, met vrienden, bij collega’s,… Zo gaan we uit contact. De knop staat op ‘uit’.

Eens we hiervan bewust zijn, en communiceren vanuit wat werkelijk in ons leeft, vanuit wat ons werkelijk beweegt, komt er verbinding tot stand. De kwaliteit van de communicatie groeit, een diepgaander contact ontstaat, het samenwerken- en leven wordt harmonieus. Er is ontmoeten. De knop staat op ‘aan’.

Marshall Rosenberg

Hij gaat ervan uit dat elke mens van nature uit streeft naar vrede en harmonie met zichzelf, anderen en de omgeving. Naar een wezenlijk ontmoeten, vanuit het hart. Hij gelooft in een natuurlijk, menselijk verlangen tot geven en delen met anderen.

Reeds vroeg ging hij aan de slag met twee, voor hem fundamentele vragen:

  • Als wij van nature uit graag zorg dragen voor elkaar, hoe komt het dan dat wij elkaar en onszelf zoveel pijn en verdriet aandoen?
  • En hoe komt het dat anderen, zelfs in verschrikkelijke situaties, er in slagen om vanuit hun hart, in mededogen te blijven communiceren?

De antwoorden op die twee vragen vormen de kern van zijn gedachtegoed :
“Hoe geweldloos communiceren met jezelf en anderen ?”

Basispijlers

Elke opleiding is een investering, en gezonde investeringen renderen!
Elke opleiding en workshop is een kans om iets nieuws te laten groeien!

Onze opleidingen onderscheiden zich door de aandacht naar de specifieke leerdoelen van de deelnemers en hun eigen werkveld. Deze worden gekaderd in het totale opzet van de gevraagde opleiding. Bewust geformuleerde leerdoelstellingen verhogen de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, en stimuleren leergierigheid. Bij duidelijke leerbehoeftes kan er telkens opnieuw een sterk appel gedaan worden op ieders eigen inzet en verantwoordelijkheid. Eigen leerdoelstellingen zijn een verfijnder en specifieker uitgangspunt voor elke opleiding. En verhogen de motivatie tot evolueren.
De link met het werkveld is immers duidelijk. Elke opleiding wordt op maat gemaakt, en waar nodig bijgestuurd.

Theoretische schema’s en modellen zijn goed en nuttig als ondersteuning, vooral als daarna de band met het werkveld gemaakt wordt. Dan begint de theorie te leven. Die band is de motivatie tot daadwerkelijk integreren en veranderen.
Wij onderscheiden ons door een interactieve en ervaringsgerichte aanpak, die het ‘plezierig’ leren ondersteunt.

VERANDEREN EN GROEIEN IS HET ULTIEME DOEL VAN ELKE OPLEIDING.

 

Werkmiddelen

Onze open programma’s vertrekken evenzeer vanuit ieders verwachtingen en behoeften. Ook daar staat het interactieve en ervaringsgericht werken centraal, in een prettige leercontext.

Werkmiddelen:

  • Specifieke coachingtools
  • Gestalt technieken
  • NLP-tools
  • De kernkwadranten
  • Het Enneagram
  • Biofeedback via Heartmath
  • Gedachtengoed geweldloze communicatie
  • Humor

Ontdek ons aanbod

Open programma's

Open programma's

Opleidingen, workshops, trainingen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Trainingen voor onderwijs

Trainingen voor onderwijs

Werken met collega’s, directie, leerlingen: oefen met echte situaties zoals een oudercontact.

Profit & non-profit

Profit & non-profit

Opleidingen, workshops, trainingen exclusief voor 1 organisatie worden gegeven.

Gedragen beslissingen

Gedragen beslissingen

Conflicten? We helpen je in de evolutie naar een ander soort overleg en een luistercultuur.

ADRES

Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek

Certifiëring

Internationale certificiëring
Geweldloze communicatie
(M.Rosenberg)

Contacteer ons

+32 16 22 58 02
+32 484 43 03 05
karin.ferfers@belgacom.net

Volg ons op LinkedIn